Wspólne cele partnerów realizujących projekt we współpracy ponadnarodowej Polska-Szwecja-Niemcy

Wszystkie  cele projektu powiązane są z zaadoptowaniem metody  pracy stosowanej przez partnerów szwedzkich  i niemieckich . Jest to  skuteczny sposób pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, dający wysoki procent przywrócenia do rynku pracy i do społeczeństwa.

Cel główny :Zwiększenie zdolności społeczno-zawodowych 24 osób (14k, 10m)bezrobotnych z województwa  lubuskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 do 25 lat, poprzez adaptację metod aktywizacyjnych partnerów zagranicznych , w okresie od 01 sierpnia 2013 do 30 marca 2015 r.

Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności kadry merytorycznej zajmującej się aktywizacją osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym – 18 osób (10k, 8m), poprzez warsztaty, wizyty studyjne u partnerów i rozwój metod w okresie od 01 sierpnia 2013 do 30 marca 2015r.

Cel szczegółowy 2: Wzrost zdolności do zatrudnienia w grupie 24 osób (14k, 10m)  zagrożonych wykluczeniem społecznym  okresie od 01 sierpnia 2013 do 30 marca 2015 r.

Cel szczegółowy 3: Wzrost reintegracji społecznej w grupie 24 osób (14k, 10m)  zagrożonych wykluczeniem społecznym okresie od 01 sierpnia 2013 do 30 marca 2015 r.