Joint objectives of the transnational partners

COMMON OBJECTIVES OF PARTNERS  IMPLEMENTING  THE PROJECT IN

TRANSNATIONAL  COOPERATION  POLISH-GERMANY-SWEDEN

All the objectives of the project are linked to adapt working methods used by  German and Swedish partners. This is an effective way of working with young people at risk of social exclusion, which gives a high percentage of return to the labour market and to  society.

Main objective: Improve the socio-vocational  skils of 24 unemployed people in age of 18 to 25  (14f, 10m) at risk of social exclusion from Lubuskie Region, by adapting the activation methods of  foreign partners, in the period from  August 2013 to 30 March 2015.

 

Specific objective 1: To strengthen the skills of technical staff of dealing with the activation of young people at risk of social exclusion – 18 people (10k, 8m), through workshops, study visits to partners and the development of methods for the period from 1 August 2013 to 30 March 2015

 

Specific objective 2: Increase the employability of a group of 24 people (14k, 10m) at risk of social exclusion period from 1 August 2013 to 30 March 2015

 

Specific Objective 3: Increase social reintegration in the group of 24 people (14k, 10m) at risk of social exclusion period from 1 August 2013 to 30 March 2015.

Projekt „ Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki” realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.